• Autobusy: +420 603 719 649
  • Kontejnery, septiky, jímky: +420 603 872 070
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyvážení jímek a septiků

Vozidlo MERCEDEZ BENZ ACTROS 2641 6x4 sací cisterna, objem cisterny 13m3, délka sacích hadic 50m.

Nabídka služeb

  • sání kalů a lapolů
  • likvidace odpadních vod na ČOV
  • vyvážení jímek a septiků
  • čištění septiků, jímek, lapolů a nádrží tlakovou vodou cca 150bar/50l min
  • čištění kanalizací a odpadů

LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD ZAJIŠŤUJEME NA ČISTÍRNÁCH ODPADNÍCH VOD

SAMOZŘEJMOSTÍ JE DOKLAD O LIKVIDACÍ ODPADNÍCH VOD

Upozorňujeme majitele nemovitostí, kteří akumulují odpadní vody v bezodtokové jímce, že jsou povinni dle novelizovaného zákona č.254/2001 Sb., vodní zákon, zajišťovat zneškodňování odpadních vod z jímek na čistírnách odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předožit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Předložený doklad musí obsahovat jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v jímce, lokalizaci jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.

Sací a čistící cisterna

Image
Image
Image